Geschiedenis Florence

De streek waar Florence zich nu bevindt was al in de oudheid bewoond. Na de Etrusken stichtten de Romeinen er de handelsstad Florentia. In de vroege middeleeuwen werd de stad door verschillende volkeren overwonnen. De grootste bloeiperiode van Florence begon in de 15e eeuw, onder de Medici. Ook onder hun opvolgers, het huis van Lotharingen, kende de stad een grote economische en politieke voorspoed. Na de éénwording van Italië was Florence heel even de hoofdstad van het nieuwe land.

Geschiedenis Florence

Oudheid tot vroege middeleeuwen

Al voordat de Romeinen er zich vestigden, waren er Etruskische nederzettingen op de heuvels van het huidige Florence. In de Romeinse tijd was het een handelsstad, die Florentia genoemd werd. Dit was een beetje wishful thinking, want in werkelijkheid floreerde de stad niet echt.

In de Byzantijnse periode was het een bolwerk tegen de Gotische invasies. Later zou het achtereenvolgens door de Longobarden en de Franken bezet worden.

Tot de 8e eeuw stond de beroemde Kathedraal van Florence buiten de toenmalige stadsmuren. Er werden toen speciale nieuwe muren gebouwd zodat de Duomo binnen de stad kwam te liggen.

late Middeleeuwen en Renaissance

Lorenzo de Medici - Geschiedenis Florence
Lorenzo de Medici was één van de belangrijkste telgen van het geslacht.

In 1115 werd Florence een zelfstandige stad en begon uit te groeien tot het belangrijkste handelscentrum van Italië. Dit was vooral te danken aan de wol- en de zijdeindustrie.

In de 13e eeuw vonden er grote twisten plaats tussen de Ghibellijnen en de Welfen. Eerstgenoemden waren aanhangers van het Heilige Romeinse Rijk. De Welfen, die de Pauselijke Staat steunden, zouden uiteindelijk de overhand krijgen.

In de middeleeuwen stonden er in Florence, zoals in de meeste Italiaanse steden, grote aantallen stadstorens. In 1250 nam het stadsbestuur een een wet aan, die bepaalde dat torens niet hoger dan ongeveer 30 meter mochten zijn. Al bestaande stadstorens moesten de bovenste verdiepingen afbreken.

Geschiedenis Florence - Dante Alighieri
Dante Alighieri (Botticelli, 1495)

Rond deze tijd splitsten de Welfen zich op in “witte” en “zwarte” Welfen. Hoewel beide groeperingen vòòr een onafhankelijke stadstaat waren, stonden de zwarte Welfen een grotere inbreng van de paus voor. In 1301 kregen de zwarten de macht voorgoed in handen. Dit leidde onder andere tot de verbanning van de beroemde dichter Dante, die als politicus de zijde van de witten gekozen had.

Vanaf de 15e eeuw hadden de Medici het voor het zeggen in Florence (en een groot deel van het huidge Toscane). Het is in deze tijd dat men in Nederland de gulden introduceerde. Deze munt was genoemd naar de Florentijnse munteenheid fiorino d’oro (“Gouden Florijn”).

Nadat de laatste Medici kinderloos gestorven was nam het Habsburger Huis van Lotharingen de macht in de stad over. Zij regeerden er van 1734 tot 1859, met een tussenpoos gedurende de Franse overheersing (1799-1814).

In de periode die daarop volgt is hij te gast aan de hoven van o.a. Ravenna, Verona, Lucca, Venezia. Hij krijgt weer tijd voor zijn studies van de literatuur, filosofie en wetenschap. Hij schrijft verschillende werken en begint in 1305 aan zijn meesterwerk “La Divina Commedia”, waaraan hij vervolgens 15 jaar werkt. Dante heeft nooit meer kunnen terugkeren naar zijn geliefde Firenze.

Italië

Na de éénwording van Italië was Florence gedurende enkele jaren (1864-1870) de hoofdstad van de nieuwe staat.

Gedurende de tweede wereldoorlog werd de stad hevig gebombardeerd. In 1966 bracht een overstroming van de rivier de Arno erg veel schade aan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

RSS
Follow by Email